Biologische Teelt

 

Biologische teelt

In de biologische teelt wordt gewerkt zonder of met zo weinig mogelijk milieubelastende middelen en methoden.

Het bodemleven staat daarbij centraal. Bestrijdingsmiddelen en kunstmest, die het bodemleven verstoren of vernietigen, zijn daarom binnen de biologische teelt verboden. Soms passen biologische telers biologische bestrijding toe.

 

Bodemleven centraal

In deze duurzame vorm van het bedrijven van landbouw wordt de ecologische efficiëntie opgedreven. De synergie met het (te stimuleren) bodemleven wordt hierbij maximaal benut.
De bodemvruchtbaarheid en dus ook de opbrengst worden, wanneer de biologische teelt op de juiste manier wordt uitgeoefend, na de omschakeling- en bodemherstelperiode, jaar na jaar verbeterd. Daarnaast wordt er veel tijd en arbeid gestoken in de natuurontwikkeling op het bedrijf.

 

Biologisch Eko-keurmerk

De biologische boer(in) heeft verschillende opties om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te voorkomen, waaronder:

• de keuze voor resistente rassen
• het jaarlijks wisselen van de gewassen (vruchtwisseling)

Het is daarbij belangrijk om gelijk te werken aan de weerstand van planten door het vermijden van overmatige bemesting. Eventueel onkruid wordt voor een groot deel met de hand of machinaal bestreden. Biologische producten zijn goed te herkennen aan het EKO-keurmerk. Natuurlijk bevatten biologische producten verder ook geen chemisch-synthetische geur-, kleur-
en smaakstoffen en conserverings-
middelen (E-nummers).

Wat zoek je?

Jouw winkelwagen